≡ menu

Przewody napowietrzne i kable wysokich napięć

SZEROKIE SPEKTRUM WYROBÓW DLA ELEKTROENERGETYKI ZAWODOWEJ
Na początku XX wieku świat przeżył rewolucję, gdy zamiast miedzi zaczęto stosować aluminium w przewodach linii napowietrznych. Na początku XXI wieku rozpoczyna się kolejna rewolucja, zamiany klasycznych przewodów stalowo-aluminiowych na przewody wysokotemperaturowe.

Nasza Firma oferuje szerokie spektrum przewodów wysokotemperaturowych o małych zwisach do napowietrznych linii wysokiego napięcia. Pozwalają one zwiększyć w niektórych przypadkach nawet 9-krotnie obciążalność prądową istniejących linii bez konieczności stawiania nowych słupów oraz bez żmudnych i długotrwałych formalności związanych z budową nowych linii.

 • Zircon Poland Sp. z o.o.
  ul. Klimczaka 5/1
  02-797 Warszawa, Polska

 • Tel. (+48 22) 816 85 41
  Fax (+48 22) 816 85 76
  E-mail: zircon@zircon.pl

 • Logo Zircon

logo Script logo